Vi fører et stort utvalg av teknisk og kjemiske produkter, alt for hjemmefikseren og proffe.

Som for eksempel;  Bioetanol, Myke-Jens Penselrens, Lavaromatisk White Spirit, White Spirit, Aceton, Rødsprit, Jotun Penselrens, Saltsyre, Jordslagfjerner, Impregnering, kalesjeimpregnering, lampeolje, terpentin, linolje, tennvæske, Plumbo, Mudin, Kaustisk Soda, Krystall Soda, Dylon Tøyfarger, Herdin, Vaselinolje, blårens Isopropanol, Duxola Malingsfjerner, mange typer lim, akryl, silikon m.m.

Vi har også produkter for bekjempelse av mus, rotter, insekter og snegler.

TENDER FUEL

Naturens eget drivstoff

Ikke farlig for mennesker eller naturen. Avgir ikke partikler eller andre stoffer som er skadelige .

TenderFuel er ikke giftig – og tro det eller ei – det brenner heller ikke.

TenderFuel brenner bare sammmen med den evigvareende veken.

Du kan trygt lagre TenderFuel  hjemme. Dette må ikke sammenlignes med med bioetanol, lampeolje eller andre lett antennelige væsker. TenderFuel kan du tregt helle rett i vasken.

Når du brenner for kos å hygge, kan du det med  TenderFlame uten at det går utover inneklimaet ditt.

Alle tenderFlame produkter benytter TenderFuel som er 100% sikkert i bruk – helt motsatt av Bioethanol

BORACOL 10 _3Bd

Beskyttelsesmiddel mot sopp og insektsangrep.

Boracol 10­­_3Bd er en ny og bedre utgave av Boracol Special. Dette er et svært effektivt impregneringsmiddel mot treskadesopper i tre og murverk. Benyttes for å forebygge og bekjempe råte, sopp, alger, mugg, jordslag og råtesopp.

Dekkevne: 3 – 6 m² per liter, avhengig av overflatens beskaffenhet.

Boracol 10­­_3Bd brukes til impregnering av treverk og mur i nye og eldre hus, hytter, broer, kirker, båter etc. Beregnet for blant annet behandling på dekkende trekonstruksjoner som takstoler, bjelker og etasjeskillere. Svært effektivt mot «svartsopp» på teak og teakdekk på båter.

Anvendes også på terrasser, utemøbler, gjerder, heller, stein, tak etc. Boracol benyttes også på andre materialer enn treverk, for eksempel mur (fasader, kjellere, vaskerom etc.) og ulike steinsorter (marmor, granitt etc.).

Boracol 10­­_3Bd legger seg ikke bare på overflaten av det behandlede treverket, men trenger inn i selve kjerneveden. Dette er viktig, og helt avgjørende for at impregneringen skal bli fullgod og fungere lenge.

Boracol 10­­_3Bd trenger inn i både tørt og fuktig treverk, og ødelegger vekstvilkårene til soppen slik at denne dør. Det er kombinasjonen av evnen til å trenge inn i treverket og den effektive utryddelsen av soppen som gjør Boracol 10_3Bd til et unikt impregneringsmiddel for treverk i ulike typer konstruksjoner.

vi har den i 1liter og 5 liter

Teknisk datablad

WoodTox

UNIVERSAL INSEKTMIDDEL 1L og 5L, Impregneringsmiddel mot borebiller

 

  • Ferdigblandet / Klar til bruk
  • Tørker på ca. 1 time
  • Kan overmales etter 24 timer
  • Registrert i produktregisteret
  • Godkjent av Miljødirektoratet

 

WoodTox er et produkt som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk og Stokkmaur. I tillegg til at produktet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Produktet virker også forebyggende mot råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. (“Blåved”) Produktet er vannbasert, luktsvakt, inneholder både insecticide og Fungicide (Permetrin, Propiconazole og IPBC) og er basert på microemulsjon-teknologi. Denne formuleringen besørger at nanometerstore dråper trenger langt inn i treverket og gir en meget god impregnerende beskyttelse. Godt egnet til å bekjempe treborende insekter samt forebygge mot råtesoppangrep i takkonstruksjoner, bjelkelag, tømmerkonstruksjoner mm – forutsatt at treverket er ubehandlet.

 

SikkerhetsdatabladBrosjyre

Andre produkter; Salmi, salmiakk, klorin, krystal grønnsåpe, tennvæske,, Fin fyr tennvæske, blårens isopropanol,, universaltynner nr.1, Biocleen, malervask, målartvätt, markisevask, takrent, mosefjerner, ugressfjerner, Grass GTI, Mose GTI, Ship Shape,