Vi fører et stort utvalg av teknisk -og kjemiske produkter, alt for hjemmefikseren og proffe.

Som for eksempel Bioetanol, Myke-Jens Penselrens, Lavaromatisk White Spirit, Aceton, Rødsprit, Jotun Penselrens, Saltsyre, Jordslagfjerner, Impregnering m.m.

Vi har også produkter for bekjempelse av mus, rotter, insekter og snegler.

 

 

WoodTox

UNIVERSAL INSEKTMIDDEL 5L, Impregneringsmiddel mot borebiller

 

  • Ferdigblandet / Klar til bruk
  • Tørker på ca. 1 time
  • Kan overmales etter 24 timer
  • Registrert i produktregisteret
  • Godkjent av Miljødirektoratet

 

WoodTox er et produkt som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk og Stokkmaur. I tillegg til at produktet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Produktet virker også forebyggende mot råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. (“Blåved”) Produktet er vannbasert, luktsvakt, inneholder både insecticide og Fungicide (Permetrin, Propiconazole og IPBC) og er basert på microemulsjon-teknologi. Denne formuleringen besørger at nanometerstore dråper trenger langt inn i treverket og gir en meget god impregnerende beskyttelse. Godt egnet til å bekjempe treborende insekter samt forebygge mot råtesoppangrep i takkonstruksjoner, bjelkelag, tømmerkonstruksjoner mm – forutsatt at treverket er ubehandlet.

 

 

SikkerhetsdatabladBrosjyre

Andre produkter; Salmi, salmiakk, klorin, krystal grønnsåpe, tennvæske, Lampeolje, Fin fyr tennvæske, blårens, white spirit, universaltynner nr.1, Biocleen, malervask, målartvätt, markisevask, takrent, mosefjerner, ugressfjerner, Roundup, Grass GTI, Mose GTI, Ship Shape,