Malings­pro­dukter til alle formål

Scanox er din helhetlige kvalitetsleverandør av malingsprodukter til utendørs og innendørs bruk. Våre kjente merkevarer består av Butinox og Butinox Futura, Butinox Terrassebeis, Tyrilin, Trestjerner, Quick Bengalack og Taksitt.

Scanox AS er et heleid datterselskap i Jotun AS som markedsfører malinger og tilhørende produkter for innendørs og utendørs bruk. De skal oppnå tilfredsstillende inntjening og ha en ledende posisjon. I dette arbeidet legges det stor vekt på kontinuerlig forbedring av kvalitets-, helse-, miljø- og sikkerhetsforhold.

Kvalitet og innovasjon hånd i hånd

Scanox skal være mer effektiv, kompetent og dynamisk enn andre aktører i markedet. Aktiviteter som skaper verdi i forhold til handelsledd og brukere skal strengt prioriteres. Kvalitet og innovasjon er avgjørende for å innfri vår målsetting.

Vi har et stort ansvar

Scanox AS er en salgsbedrift som også håndterer og selger produkter som kan ha brannfarlige, helsefarlige og/eller miljøfarlige egenskaper. Dette medfører et stort ansvar.

Derfor er vårt overordnede mål å danne rammen for proaktiv og kontinuerlig forbedring innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitetsarbeid. Dette er en forutsetning for å lykkes i markedet og innebærer at vi må ta en del grep. For eksempel skal vi redusere mengden organiske løsemidler i solgte produkter og vi skal redusere avfallsmengden i forhold til produsert volum. De skal også forbedre arbeidsmiljøet, øke trivselen og redusere sykefraværet blant ansatte.

Scanox skal preferere produkter med Svanemerket og EU-kommisjonens miljømerke EU-blomsten samt godkjenning fra instanser som Astma- og Allergiforbundet. Scanox skal oppfylle alle relevante krav gitt av myndigheter og skal være sertifisert i henhold til standardene for kvalitetsstyring (ISO 9001), miljøstyring (ISO 14001) og arbeidsmiljø og sikkerhet (OHSAS 18001), samt innfri Jotun-konsernets overordnede HMS-krav.

Sist men ikke minst – Vår historie

Scanox ble etablert i 1996 etter en fusjon mellom Nodest og Scandia Kjemiske. Nodest ble dannet allerede i 1922, og var kjent for tjæreprodukter og merkevaren Butinox. Scandia Kjemiske ble etablert i 1946 og var lakkspesialist med DD-lakk, TreStjerner og Quick Emaljelakk.

Scanox har videreført og videreforedlet arven slik at produktene i dag er sterke merkevarer. Våre innovasjoner fokuserer på at alle våre kunder skal lykkes med oppussing, vedlikehold og fornyelse! Vi brenner for at alle skal elske å male!

Trykk på bilde under for å følge kobling til respektive merkevarer.