MØRE ROYAL ETTERBEHANDLING

Ytre påkjenninger som vær og vind vil slite på alt utvendig treverk, men MøreRoyal-impregnert kledning eller terrassebord trenger normalt ikke vedlikehold før etter 10-20 år (noe kortere for terrasse), dersom man ikke vektlegger det rent kosmetiske.
Vedlikeholdet er enkelt og utføres ved å etterfylle olje i det øverste sjiktet på materialene. Møre Royal Treolje benyttes til etterbehandling av Møre Royal kledning og terrassebord, og til behandling av kapplater. Treoljen hindrer at fukt trenger inn i treet over tid eller at det sprekker. På terrassebord og bryggedekke skal Møre Royal EKSKLUSIV Terrasseolje (med eller uten farge) benyttes.
Vi anbefaler etterfylling av olje på terrassen hvert 6-7 år.

Møre Royal TREOLJE

Møre Royal Treolje benyttes til etterbehandling av Møre Royal kledning og tretak, og også til behandling av kappflater. Treoljen forhindrer langsiktig fuktinntrengning og sprekkdannelse.

 • Inneholder dobbel dose soppdreper – gir mer varig beskyttelseseffekt.
 • Fargepigmentet i oljen har max score på lysekthet og høy score på værbestandighet.
 • Særlig godt UV-filter som beskytter materialene.
 • Høyere andel tørrstoffer i oljen – en drøyere olje som dekker flere kvadratmeter og har lengre varighet før ny behandling kreves.
 • En tørkende olje – gjør at oljen trekker inn i treverket og unngår at den blir liggende utenpå som en sperre.

Møre Royal EKSKLUSIV TERRASSEOLJE

Møre Royal Eksklusiv Terrasseolje benyttes til etterbehandling av Møre Royal terrassebord og dekke. Den forhindrer langsiktig fuktinntrengning og sprekkdannelse.

 • Inneholder dobbel dose soppdreper – gir mer varig beskyttelseseffekt.
 • Fargepigmentet i oljen har max score på lysekthet og høy score på værbestandighet.
 • Særlig godt UV-filter som beskytter materialene.
 • Høyere andel tørrstoffer i oljen – en drøyere olje som dekker flere kvadratmeter og har lengre varighet før ny behandling kreves.
 • En tørkende olje – gjør at oljen trekker inn i treverket og unngår at den blir liggende utenpå som en sperre.

Vi sier at Møre Royal behandlede materialer er «dobbeltbehandlet». Først impregnert og så kokt i olje. Alt trevirke trenger vedlikehold, også vårt. Kravet til vedlikehold av Møre Royal-behandlet trelast er imidlertid mindre og betydelig enklere enn ved andre typer trelast.

Oljen vi koker inn i materialene har flere gode egenskaper. Vår plank er et levende treverk, men på grunn av oljen som er kokt inn i virket er dette mindre utsatt for krymping og svelling. En rask endring mellom tørre og fuktige dager vil kunne skape bevegelser i materialer og føre til skjemmende sprekker. Vår prosess gjør at den normale fuktighetsvandringen i treet går svært sakte og ivaretar materialene på en helt annen måte.

SLITASJE

Over tid vil vær og vind slite på treverket. UV-stråler fra solen bleker ned pigmenter og gjør treverket ”værgrått”. Regn vil over tid gradvis vaske ut olje og slite på pigmentene. På terrassen vil mekanisk slitasje fra tråkk, hagemøbler, snø og slagregn medføre ytterligere påkjenninger. Dette gjelder også på tretak, og spesielt på fjellet hvor snømengdene er store og snøen ligger lenge. Oljen som i store mengder er innkokt i treet vil for alltid forbli i treverket, men det er viktig å etterfylle olje i det ytterste sjiktet, delvis av kosmetiske hensyn, men – over tid, også av kvalitetsmessige hensyn. Materialer som utsettes for regn, vind og sollys vil alltid tørke ut, og ha behov for mer fuktighet. Da etterbehandler vi materialene. Nesten på samme måte som huden vår fra tid til annen trenger fuktighetskrem, trenger materialene behandling av olje.

OLJE OG ETTERBEHANDLING

SÅ OFTE BØR DU ETTERBEHANDLE

Når vi snakker om vedlikehold av Møre Royal er det vanskelig å gi et entydige svar da det finnes mange variabler som påvirker NÅR det er nødvendig med vedlikehold. Forhold som byggets arkitektur, nærliggende vegetasjon, lokale vær- og klimaforhold, solpåvirkning og forurensing er viktige faktorer som må tas hensyn til.

Vi har 2 hovedtyper vedlikehold

 1. Rengjøringsvedlikehold – rens og vask
  Vi anbefaler jevnlig rengjøring av vårt trevirke. Du skal ikke bruke sterke fettløsende midler, da disse vil løse opp olje som fortsatt befinner seg i treet, samt ny olje som påføres. Til rengjøring brukes en mild husvask og vannslange med normalt trykk. Høytrykkspyler kan lett skade treet og ta bort pigmenter som ikke skal fjernes. For årlig rengjøring (terrasse) er det tilstrekkelig med vann og en kost.
 2. Oljevedlikehold
  Her skiller vi mellom
  a) Kosmetisk vedlikehold
  b) Vedlikehold for å bevare egenskaper i treet
  I tillegg vil vedlikeholdsbehovet være veldig ulikt på horisontale flater, som for eksempel terrasse eller bryggedekke, og vertikale flater, så som kledning med mer.
 1. a) Kosmetisk vedlikehold – farger og tid
  Alle Møre Royal farger vil forandre seg over tid og påvirkes av eksponering for vær og vind. «Grå» vil gråne mer og mer, fargen «natur» vil bli værgrå over tid, og de andre fargene i paletten vil bli blassere – igjen avhengig av hvilken eksponering de blir utsatt for. Dette forringer ikke treets kvalitet og egenskaper, og vi sier derfor at det blir en subjektiv kosmetisk vurdering når man ønsker å etterbehandle med olje basert på utseende.

FARGER OG TID

 1. b) Vedlikehold for å bevare egenskaper i treet
  Her snakker vi om vedlikehold for å ivareta treets kvaliteter og egenskaper.
  På flater utsatt for mye sollys eller sterk vind og mye tørt støv, er vedlikeholdsbehovet større enn på himlinger eller materialer som er montert under takoverbygg. Det vil være store forskjeller fra hus til hus, og fra hvor og hvordan de forskjellige flatene utsettes for sol, vær og vind, så svaret her er heller ikke entydig.

Vertikale flater – fasade

Dersom man ikke tar hensyn til det kosmetiske, bør det på vertikale flater etterfylles med Møre Royal treolje etter ca. 10-20 år for å erstatte olje som er slitt eller vasket ut, og for å ivareta oljeforseglingen som hindrer fuktvandring i treet. «3 ganger etterbehandling på 60 år» sier tretekniske eksperter.

Horisontale flater – terrassebord og bryggedekke

På horisontale flater som blir utsatt for større slitasje er vedlikeholdsintervallet noe kortere for å bevare kvaliteten i materialene. Påføring av MøreRoyal Terrasseolje Eksklusiv hvert 6.-7. år er en tommelfingerregel. Fargevedlikehold blir igjen en subjektiv kosmetisk vurdering. Oljen kan påføres med hagesprøyte, rull eller pensel. Pass på å ikke påføre for mye for å unngå angrep av svertesopper. Angrep av svertesopper kan også oppstå dersom treet ikke er tilstrekkelig tørt eller rengjort før påføring av olje. Svertesopper skader ikke treet, er relativt lett å fjerne, men har en tendens til å komme igjen. Angrep av svertesopper er ikke reklamasjonsberettiget.

Enkelt og raskt vedlikehold

Ved all etterbehandling med olje er det viktig at treet er tørt under behandlingen, og at det er godt rengjort. Ofte kan et lett etterbehandlingsstrøk med klar olje være nok, selv på en vegg som er blass i fargen. Det er heller ikke sikkert hele veggflaten trenger behandling, for eksempel når takutstikk skjermer den øvre delen av veggen for sollys. Olje er raskt og enkelt å påføre, og intervallene for etterbehandling er lange, så derfor sier vi at MøreRoyal er vedlikeholdsvennlig. Husk at alle kluter og filler etc. må brennes/legges i vann umiddelbart for å hindre selvantennelse.

VEDLIKEHOLD – GARANTI

Vedlikeholdende behandling av Møre Royal-impregnert trelast skal skje med Møre Royal Treolje med eller uten fargepigmenter, Terrasseolje Eksklusiv (kun terrasse). Dette er en forutsetning for at garantibestemmelsene mot råte skal gjelde og en evt reklamasjon kan fremsettes.

KAPPFLATER

Vi understreker viktigheten av behandling av alle kappflater på MøreRoyal materialer (kledning, terrassebord, tretak etc.) Alle kappflater må forsegles med olje for at riktig montering skal være godkjent. Til dette benyttes Møre Royal Treolje. Forseglingen hindrer at fuktighet trenger inn i treet og man unngår at treet sveller eller krymper. Man unngår også råte, kosmetiske skader og svertesopp.

GARANTIBESTEMMELSER

VEDLIKEHOLD – OVERMALING

Dersom man velger å endre farge kan man beise/male over med en oljebeis/maling av anerkjent kvalitet. Videre vedlikehold må da fortsette med beis/maling.

Spørsmål om Møre Royal? Ta kontakt med oss >

Ofte stilte spørsmål

 1. Hva er Møre Royal?

Møre Royal er et merkevarenavn for en eksklusiv type norsk tømmer kalt Kebony. Kebony er en modifisert trevirke som er behandlet for å oppnå bedre holdbarhet, stabilitet og utseende.

 1. Hvorfor velge Møre Royal?

Møre Royal tilbyr en unik kombinasjon av naturlig skjønnhet og eksepsjonell ytelse. Treet er slitesterkt, motstandsdyktig mot råte og insekter, og krever minimalt med vedlikehold. Det har også en varm og naturlig utseende som kan gi et unikt preg til bygninger og utendørsområder.

 1. Hvordan er Møre Royal forskjellig fra vanlig trevirke?

Møre Royal er laget av Kebony, som er en modifisert trevirke som har blitt behandlet med en spesiell teknologi som øker treets holdbarhet og stabilitet. Dette gjør at Møre Royal har bedre motstandskraft mot råte og insekter, samt en lengre levetid enn vanlig trevirke.

 1. Hva slags prosjekter kan Møre Royal brukes til?

Møre Royal kan brukes til en rekke prosjekter, inkludert fasader, terrasser, brygger, broer, utemøbler og mer. Det er spesielt egnet for prosjekter som krever holdbart trevirke med et naturlig utseende.

 1. Hvordan installeres Møre Royal?

Møre Royal kan installeres med vanlige tømrerverktøy, og det kan også behandles med vanlige trebehandlingsprodukter. Det er viktig å følge produsentens instruksjoner for installasjon og vedlikehold.

 1. Hvor kan jeg kjøpe Møre Royal?

Møre Royal kan kjøpes hos oss i Malerstua.

 1. Hva er garantien på Møre Royal?

Møre Royal har en begrenset garanti på 30 år, som dekker eventuelle produksjonsfeil. Garantien er gyldig når produktet installeres og vedlikeholdes i henhold til produsentens instruksjoner.