GJØCO SUPERMATT ROM 399,-

Supermatt Rom 01 er en vanntynnbar, helmatt maling helt uten gjenskinn.

 

Bruksområde
Gjøco Supermatt Rom er en vanntynnbar, helmatt akryl veggmaling som gir fargedybde og et vakkert
rolig resultat uten gjenskinn. Overflaten blir supermatt, lun og skjoldfri.
Brukes til mellom- og toppstrøk på vegger av f.eks bygningsplater, overmalbar tapet, puss, betong og sandsparkel.

Bruksmåte
Underlag: Underlaget skal være rent og tørt.
Påføringsmetode: Pensel, rull eller sprøyte.
Tynner: Vann
Oppbevaring: Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
Transport: Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Innemiljø/ emisjon: Produktet gir svak emisjon.

Supermatt Rom – Gjøco AS (gjoco.no)