Gjøco Herregård Arctic

16 års farge- og glansgaranti

Gjøco Herregård Arctic er en høykvalitets, dekkende trebehandling med vår beste beskyttelse mot tøft, nordisk klima.

Produktet er et resultat av mer enn 80 års malingshistorie i Torvikbukt på Nordmøre, og gir den som sluttbruker vår mest holdbare maling noensinne. Gjøco garanterer at Gjøco Herregård Arctic Protection vil beholde glans og farge bedre enn andre tradisjonelle oljedekkbeiser og oljemalinger omsatt i det norske markedet, når den benyttes på utvendig treverk i henhold til bruksanvisning.

 

BRUKSOMRÅDE
Gjøco Herregård Arctic er en vanntynnet oljemaling til ytterkledning på hus, med unik teknologi som gjør
malingen farge- og glansstabil over lang tid i et tøft klima. Malingen har en overflate som gir lavt
skittopptak med selvrensende egenskaper. Brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller
trykkimpregnert treverk. Skal brukes i system med Gjøco Oljegrunning. Herregård Arctic kan også
benyttes som toppstrøk på grunnet metall og plast som takrenner, beslag o.l. på bygninger.

BRUKSMÅTE
Underlag: Underlaget skal være rent og tørt.
Påføringsmetode: Pensel eller rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner: Vann. Skal normalt ikke tynnes.
Oppbevaring: Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
Transport: Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Innemiljø/ emisjon: Produktet er beregnet til utendørs bruk.

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA
Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) for produktet. Se
www.gjøco.no
VOC: EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder: <60 g/l
VOC.

VEDLIKEHOLD
Renhold: Til årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask. Brukes andre rengjøringsmidler bør pHverdien ikke overstige pH 9. Er overflater forurenset med svertesopp kan den i tillegg
behandles med Gjøco Sopp- og grønskefjerner. Til rengjøring før ommaling anbefales
Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt treverk bør ikke vaskes før
etter 3-4 uker.
Intervall: Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold.
Ommaling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værveggen(e) er
mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere ommaling enn resten av bygget.

 

 

 

16 ÅRS FARGE- OG GLANSGARANTI

GARANTIPERIODEGarantien gjelder i 16 år fra kjøpsdato mot fremleggelse av kjøpskvittering fra butikk

GARANTIEN GJELDER FØLGENDE –  Garantien gjelder for farge og glans, og dekker ikke følgeskader som kan oppstå på grunn av mangelfullt underlag som avflassing, blæring, for lav filmtykkelse, lite vedlikehold, eller feil ved underliggende behandling/konstruksjon. Garantien dekker ikke nedbryting av farge og glans som ikke er følge av normal klimatisk påvirkning og alminnelig vedlikehold.

FORUTSETNING FOR GARANTIEN  – Gjøco Herregård Arctic Protection påføres iht. bruksanvisning på emballasjen og teknisk datablad hvor det påføres minimum 2 strøk på uhøvlede flater og 3 strøk på høvlede flater (inkl.høvlede flater på liggende panel). Overflaten som er behandlet med Herregård Arctic Protection vedlikeholdes årlig med Gjøco Husvask.

ERSTATNINGReklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangel inntrer og senest 16 år fra kjøpstidspunkt. Reklamasjon er kun gyldig mot fremleggelse av gyldig kvittering for kjøp av Herregård Arctic Protection.

 

Erstatning etter garantien vil bestå av ny maling eller dekkbeis av beste kvalitet fra Gjøco.                                                                                                                                                                                                                                                                Garantien begrenser ikke forbrukers rettigheter i henhold til norsk forbrukerkjøpslov og kjøpslov.

Gå til Gjøco her;

Gå til vår Gjøco side her;