DRYWOOD MESTERENS HUSMALING

Maling med en unik værbestandighet der alkyd (olje) er løst 100% opp i vann. Laget på samme resept i 38 år og referansekunder i Norge tilbake til 1978. Fulldekkende maling til alle nye, tidligere malte eller beisede overflater.

 

                                              Bastøy fengsel malt med Drywood. Bilde: Drywood

 

Drywood Norge AS garanterer at Mesterens husmaling har 12 til 16 års holdbarhet benyttet på utvendig treverk.

Garantiordningen omfatter vesentlig glanstap, krakelering, misfarging av svertesopp, fargenedbryting (endring større enn 20 % i NCS) eller annen forvitring på malingen som normalt ikke skulle forventes innenfor garantiperioden.

Garantien er gjeldende ved fremvisning av kvittering, samt at produktet er riktig brukt i henhold til bruksanvisning og informasjon i produktdatablad. (Garantien gjelder ikke for problemer i form av blæring, avflassing eller andre elementer som skyldes dårlig underlag eller feil ved underliggende behandling. Det understrekes at høvlede kanter på kledning og høvlede flater påføres 3-4 strøk. Garantien gjelder ikke høvlede impregnerte materialer.

 

Du kan få kjøpt Drywood hos oss til kr. 1999,- pr. 9/10L

På vegne av Technos Norge AS fikk Mycoteam AS i oppdrag å teste i hvilken grad det etablerer seg svertesopp på overflaten av treverk behandlet med DRYWOOD. Testen er gjort i Mycoteams laboratorium.

Det ble kun i svært liten grad påvist soppvekst på treverk malt med DRYWOOD. Ut fra resultatene fremkommet av denne testen har DRYWOOD hemmende egenskaper i forhold til vekst av muggsopp. Testen antyder at produktet har evne til å tåle høy fuktbelastning og stort smittepress fra ulike arter av muggsopp uten å bli misfarget.

Les mer her.