MUR

JOTUN

Jotun Mur Grunning:
Jotun Mur Grunning er en vanntynnet grunning til bruk på mineralske underlag utendørs.Gir god inntrengning, binder av løse partikler og gir god heft til etterfølgende toppstrøk. Benyttes på sementrik puss, betong, sementfiberplater, eternitt og andre mineralske underlag.

 


 

Jotun Mur Akrylmaling:
Jotun Mur Akrylmaling er en silkematt, værbestandig akrylmaling til utendørs bruk.For betong, sementfiberplater, eternitt (ikke Supereternit) og på sementrik puss, etter grunning med Jotun Mur Grunning Vanntynnet.

Jotun Premium Mur Grunning

Jotun Premium Mur Grunning er en upigmentert, vanntynnet seis basert på silikonemulsjon for utendørs bruk. Produktet har god inntregning og bindeevne, er diffusjonsåpen og vannavvisende. Benyttes som seis på tidligere ubehandletmur, samt på murunderlag som er sugende eller krittende etter vask. Produktet brukes som seis under Jotun Mur Silikonemulsjon System.

Jotun Premium Mur Filler:
Strukturutjevnende og rissoverbyggende understrøk og mellomstrøk for utendørs bruk. Diffusjonsåpen med hensyn på vanndamp og CO2. Brukes i Jotun Mur Silikonemulsjon System. Anbefales brukt på alle eldre mineralske underlag med riss avflassing eller andre ujevnheter. Spesielt godt egnet på gamle pussfasader.

Jotun Premium Mur Maling:
Jotun Premium Mur Maling er en diffusjonsåpen og vannavvisende silikonemulsjonsmaling for utendørs bruk. Bruk av lysekte, mineralske pigmenter og fyllstoffer gir meget god værbestandighet. Inneholder middel mot overflatesopp.Jotun Premium Mur Maling er godt egnet på alle typer puss og andre mineralske underlag, både ubehandlet og tidligere malt. Lages i mange farger.

Jotun Mur Silikat Binder:
Silikatbasert tilsatsmiddel for Jotun Mur Silikat Understrø og Jotun Mur Silikat Maling. Benyttes også som utvendig og innvendig seis av sterkt sugende og løse mineralske underlag for viderebehandling med silikatsystem.

Jotun Mur Silikat Understrøk:
Silikatbasert, strukturutjevnende og rissoverbyggende understrøksmaling for Jotun Mur Silikat Maling. Benyttes på utvendige og innvendige mineralske underlag som fasader og andre flater av ubehandlet eller rengjort puss, sugende naturstein, gassbetong, kalksandstein osv. Forbinder seg kjemisk til det mineralske underlaget og følger underlagets bevegelser under vekslende temperatur. Sikrer godt underlag for sluttbehandlingen.

Jotun Mur Silikat Maling:
Silikatbasert maling med uorganisk, lysekte pigmenter og fyllstoffer. Benyttes på utvendige og innvendige mineralske underlag som fasader og andre flater av ubehandlet eller rengjort puss, sugende naturstein, gassbetong, kalksandstein osv. Forbinder seg kjemisk til det mineralske underlaget og følger underlagets bevegelser under vekslende temperatur. Lages i mange farger.